Vzdelávanie

Vzdelávanie

Nezisková organizácia VIC-Velmax,n.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej a iných odborných oblastiach formou seminárov, školení a kurzov.
Cieľom týchto aktivít je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí.

 

Kreditom našej organizácie, na ktorom chceme stavať naše školiace aktivity aj v budúcnosti sú kvalifikovaní a odborne zdatní lektori a experti.
Majú dlhoročné skúsenosti v oblastiach:
– daňovej problematiky,
– pracovného a obchodného práva,
– sociálnych zákonov,
– účtovníctva, miezd, cestovných náhrad,
– marketingu,
– procesného riadenia,
– FIDIC,
– projektov EU a ich implementácie,
– a iných….

 

Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj “networking”, zameraný na vyhľadávanie a tvorbu nových partnerstiev, výmenu skúsenosti a tvorbu nových spoločných projektov, tak na regionálnej ako aj národnej úrovni.