Stáže

Stáže a pracovné stáže

Jednou z našich aktivít je aj “networking” zameraný na tvorbu nových partnerstiev, výmenu skúsenosti a tvorbu spoločných projektov.
Networking, ako aj tvorbu partnerstiev realizujeme prostredníctvom praktických stáži, kde ide hlavne o pracovné stáže manažérov a podnikateľov v rôznych oblastiach hospodárstva a v rôznych krajinách EU. Prednostne sa venujeme podpore “začínajúcich podnikateľov”, avšak dôležitú úlohu zohrávajú aj “skúsení podnikatelia” so záujmom prijať stážistov vo svojich firmách.

Prostredníctvom našich partnerov zo Španielska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Poľska, Čiech vieme sprostredkovať zaujímavých partnerov pre realizáciu pracovných stáži.
Či už ide o “trainees”, ktorí chcú stážovať vo firmách, alebo “mentors/trainers”, ktorí majú záujem prijať k sebe niekoho na stáž a poskytnúť mu podporu pri získavaní nových vedomostí, skúseností, kontaktov a partnerstiev.

Možnosť sprostredkovania a realizácie stáži v nasledovných oblastiach:
– Business (finance, consultancy, international trade, logistics…),
– IT (SW developing, graphic design, programming, web design, networks…),
– Marketing (market research, media planning, ..)
– Media (productions, publishing houses, radio…),
– Scientific institutions,
– Cultural institutions (theaters, museums, galleries…),
– Tourism (hotel, travel agency, restaurant…. ),
– Non-profit organizations,
– a iných….

Pre sprostredkovanie stáži vieme využiť aj možnosti financovania z fondov EU. Konkrétne program Erasmus for young Entrepreneurs, v ktorom pôsobíme ako národný kontaktný bod pre Slovensko.

Viac informácií o programe: www.erasmus-entrepreneurs.eu