Spolupráca

Ponuka na spoluprácu

Máte zaujímavý nápad/myšlienku, ktorú by ste radi zrealizovali, ale neviete ako?
Chýba Vám partner na spoluprácu?

“Oslovte nás”

 

Sme otvorení každej spolupráci, ktorá napĺňa misiu a cieľ našej organizácie:

  • podpora inovácii s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a atraktínosť regiónu,
  • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • organizovanie seminárov, školení a stretnutí, konferencií a workshopov, študijných návštev a výmenných pobytov, vrátane vydávania informačných publikácii a katalógov,
  • služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov

 

 


S nami dokážete viac