Školenia / semináre

Školenia / kurzy / semináre

29.05.2012_Zákonník práce po 23 novelách, účinný od 1.1.2012
Seminár zameraný na platné zmeny v zákonníku práce.

23.05.2012_Daň z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2012 a ČAS
Pozývame Vás na seminár zameraný na problematiku “času” v súvislosti s DPH.

8.3.2012_Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2012
Seminár zameraný na zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa so správcom dane

6.2.2012_Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011
Seminár zameraný na spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu


Naše vzdelávacie aktivity vychádzajú z teoretických poznatkov. Ich pridanou hodnotou sú dlhoročné praktické skúsenosti našich lektorov. Riešia aktuálne otázky súčasnej doby. 
Účastník vzdelávania má bližší kontakt s lektorom. Aktívne sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu, diskutuje s lektorom a rieši konkrétne problémy a témy.

Medzi obľúbené témy, ktorým sa venujeme, patrí:

Procesné riadenie
Každá podniková aktivita je procesom. Proces je reťaz činností, ktoré sa postupne realizujú podľa vopred určenej schémy. Zvládnuť proces ako taký je témou seminárov organizovaných organizáciou VIC-Velmax, n.o. V priebehu seminára sa postupne prepracujeme od funkcionálneho riadenia k procesnému riadeniu. Vysvetlia sa základné charakteristiky procesného riadenia. Popíše sa rámcový postup zavádzania procesného riadenia a metodika zavádzania procesného riadenia. Aj možnosti počítačovej podpory procesného riadenia, postupe modelovania procesov a tvorbe procesných máp. Aplikácia procesného riadenia pomôže firmám zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu a znížiť prevádzkové náklady.