Program Erasmus pre začínajúcich podnikateľov

Program Erasmus pre “začínajúcich” podnikateľov

VIC-Velmax je národným kontaktným bodom pre Slovenskú republiku.

Poskytujeme začínajúcim podnikateľom finančnú podporu na pracovné stáže u skúsených podnikateľov v rámci krajín EU (shadowing).

Erasmus pre mladých podnikateľov je nový európsky program, ktorý si kladie za cieľ pomôcť začínajúcim podnikateľom. Program stimuluje partnerstvá, podnikanie, konkurencieschopnosť, nadnárodnosť, výmenu know-how a budovanie manažérskych zručností pre riadenie malých a stredne veľkých podnikov.

Výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov:

– Ponúka pre začínajúcich podnikateľov možnosť učiť sa od skúseného podnikateľa, ktorý riadi malý, alebo stredne veľký podnik v niektorej z členských krajín EÚ
– Pomáha pri výmene skúseností medzi novými a skúsenými podnikateľmi
– Posilňuje možnosti prístupu k novým trhom a hľadanie vhodného partnera pre podnikanie
– Podporuje spájanie medzi podnikateľmi a malými a stredne veľkými podnikmi
– Pomáha skúseným podnikateľom vybudovať nové obchodné vzťahy a nájsť viac príležitostí v rámci krajín EÚ

Participovať na programe môžu začínajúci podnikatelia a skúsení podnikatelia:

– Začínajúci podnikatelia, ktorí začali podnikať počas troch posledných rokov, alebo ešte len plánujú začať podnikanie v blízkej budúcnosti.
– Skúsení podnikatelia, ktorí vlastnia, alebo riadia malé, alebo stredne veľké podniky v rámci EÚ

V rámci schváleného projektu Vám vieme sprostredkovať a zároveň aj finančne podporiť max. 6 mesačnú stáž (začínajúceho podnikateľa) v malom, alebo stredne veľkom podniku skúseného podnikateľa v iných krajinách EU.

Cestovné a pobytové náklady hradí EÚ, pričom platby sa pohybujú od 530 eur mesačne v Albánsku do 1100 eur mesačne v Dánsku.

Začiatkom tohto roka vznikli sprostredkovateľské orgány aj na Cypre, v Estónsku a Írsku. Schéma sa teda už vzťahuje na všetky členské štáty. Najväčší záujem majú podnikatelia z Talianska a Španielska, odkiaľ pochádza až 47 % uchádzačov. Najatraktívnejšími sektormi sú reklama, média, cestovný ruch, informačné technológie a vzdelávanie. Väčšina v cudzine ostáva minimálne dva-tri mesiace. Mladých podnikateľov pritom najviac priťahuje Veľká Británia.

Viac informácií a registráciawww.erasmus-entrepreneurs.eu


Informácie môžete získať v národnom kontaktnom bode: Ing. Radko Lapoš – vicvelmax@vicvelmax.sk