Pracovné stáže “trainee”

Program Erasmus pre “začínajúcich” podnikateľov

VIC-Velmax je národným kontaktným bodom pre Slovenskú republiku.

Poskytujeme začínajúcim podnikateľom finančnú podporu na pracovné stáže u skúsených podnikateľov v rámci krajín EU (shadowing).

Noví/začínajúci podnikatelia, ktorí sú rozhodnutí rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, alebo ho už začali v posledných troch rokoch. Chcú sa učiť od skúsených.

Erasmus pre mladých podnikateľov je nový európsky program, ktorý si kladie za cieľ pomôcť začínajúcim podnikateľom. Program stimuluje partnerstvá, podnikanie, konkurencieschopnosť, nadnárodnosť, výmenu know-how a budovanie manažérskych zručností pre riadenie malých a stredne veľkých podnikov.

Výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov:

– Ponúka pre začínajúcich podnikateľov možnosť učiť sa od skúseného podnikateľa, ktorý riadi malý, alebo stredne veľký podnik v niektorej z členských krajín EÚ
– Pomáha pri výmene skúseností medzi novými a skúsenými podnikateľmi
– Posilňuje možnosti prístupu k novým trhom a hľadanie vhodného partnera pre podnikanie
– Podporuje spájanie medzi podnikateľmi a malými a strene veľkými podnikmi
– Pomáha skúseným podnikateľom vybudovať nové obchodné vzťahy a nájsť viac príležitostí v rámci krajín EÚ

Participovať na programe môžu začínajúci podnikatelia a skúsení podnikatelia:

– Začínajúci podnikatelia, ktorí začali podnikať počas troch posledných rokov, alebo ešte len plánujú začať podnikanie v blízkej budúcnosti.
– Skúsení podnikatelia, ktorí vlastnia, alebo riadia malé, alebo stredne veľké podniky v rámci EÚ

V rámci schváleného projektu Vám vieme sprostredkovať a zároveň aj finančne podporiť max. 6 mesačnú stáž (začínajúceho podnikateľa) v malom, alebo stredne veľkom podniku skúseného podnikateľa v iných krajinách EU.

Cestovné a pobytové náklady hradí program EÚ, pričom platby sa pohybujú od 530 eur mesačne v Albansku do 1100 eur mesačne v Dánsku.

Schéma sa už vzťahuje na všetky členské štáty. Najväčší záujem majú podnikatelia z Talianska a Španielska, odkiaľ pochádza až 47 % uchádzačov. Najatraktívnejšími sektormi sú reklama, média, cestovný ruch, informačné technológie a vzdelávanie. Väčšina v cudzine ostáva dva-tri mesiace. Mladých podnikateľov pritom najviac priťahuje Veľká Británia.

Viac informácií a registrácia: www.erasmus-entrepreneurs.eu


Informácie môžete získať v národnom kontaktnom bode: Ing. Radko Lapoš – vicvelmax@vicvelmax.sk

 


S nami dokážete viac