Pracovné stáže “mentor”

Program Erasmus pre podnikateľov  (aj skúsených)

VIC-Velmax pomáha skúseným podnikateľom a manažérom pri sprostredkovaní stážistov / potenciálnych obchodných partnerov zo zahraničia.

Ponúkame možnosť a podporu pre skúsených podnikateľov / manažérov, ktorí majú záujem prijať k sebe na stáž “začínajúceho podnikateľa” zo zahraničia. Vieme Vám sprostredkovať vhodného zahraničného stážistu – možno Vášho budúceho obchodného partnera.

Erasmus pre podnikateľov je nový európsky program, ktorý si kladie za cieľ pomôcť podnikateľom. Program stimuluje partnerstvá, podnikanie, konkurencieschopnosť, nadnárodnosť, výmenu know-how a posilnenie manažérskych zručností pre riadenie malých a stredne veľkých podnikov.

Výmenný program Erasmus pre podnikateľov:

– Pomáha skúseným podnikateľom a manažérom vybudovať nové obchodné vzťahy a nájsť viac príležitostí v rámci krajín EÚ,
– Pomáha pri výmene skúseností medzi mladými a skúsenými podnikateľmi
– Posilňuje možnosti prístupu k novým trhom a hľadanie vhodného partnera pre podnikanie
– Podporuje networking a spoluprácu medzi podnikateľmi a manažérmi malých a stredne veľkých podnikov

Participovať na programe môžu aj:

– Skúsení podnikatelia / manažéri, ktorí vlastnia, alebo riadia malé, alebo stredne veľké podniky

A čo je najzaujímavejšie?
Stáž zahraničného stážistu ( začínajúceho podnikateľa) vo Vašej firme finančne podporí Europska komisia. Ten môže o finančnú podporu požiadať veľmi jednoduchou formou.

Program sa už vzťahuje na všetky členské štáty EU. Najväčší záujem majú podnikatelia z Talianska a Španielska, odkiaľ pochádza až 47 % uchádzačov. Najatraktívnejšími sektormi sú reklama, média, cestovný ruch, informačné technológie, vzdelávanie a iné.

Viac informácií a registrácia: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Informácie môžete získať v národnom kontaktnom bode: Ing. Radko Lapoš – vicvelmax@vicvelmax.sk

 


S nami dokážete viac