O nás

Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o.

/ VIC – Velmax, n. o. /

„pre ľudí, pre firmy, pre región“

 bolo založené v roku 2008 s cieľom podporovať regionálny rozvoj a zamestnanosť v rámci Prešovského kraja.

“Budúcnosť regiónu je vo vzdelávaní a inováciach”
VIC-Velmax

V spolupráci s odborníkmi a zástupcami malých a stredných podnikov chceme prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti regiónu s dôrazom na znalostnú ekonomiku a inovácie.

VIC-Velmax sa venuje hlavne vzdelávacej činnosti. Prostredníctvom seminárov, workshopov, networkingu a výmeny skúsenosti chceme posilniť aktivity zamerané na:

  • podporu regionálnych a nadnárodných partnerstiev s cieľom obohatiť región o nové poznatky a nové projekty,
  • podporu inovácii s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a atraktínosť regiónu,
  • podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj Prešovského regiónu

 

Venujeme sa predovšetkým začínajúcim podnikateľom a ich potrebám.

Časť aktivít je zameraná aj na podporu malých a stredných podnikov a ich zamestnancov s cieľom podporiť ich flexibilitu, adaptabilitu a konkurencieschopnosť na trhu.

 

Našou misiou je pomáhať rozvíjať oblastí, ktoré značnou mierou prispievajú k zlepšeniu života obyvateľov regiónu. Aktivity sú smerované hlavne do oblastí neformálneho vzdelávania a networkingu.