Kontakt

Vzdelávacie a inovačné centrum-Velmax, n.o.   /  VIC-Velmax, n.o.
Budovateľská 38,  080 01 Prešov, Slovensko

 

Predseda správnej rady / Projektový manažér:

Ing. Radko Lapoš MBA,     +421 908 848 626

 

Riaditeľ:  Ing. Stanislav Handzuš,     +421 902 122 432

E-mail: vicvelmax@vicvelmax.sk
Web:   www.vicvelmax.sk

IČO: 37 887 891        DIČ: 2022529069

IBAN:  SK59 7500 0000 0040 0610 9945,   SWIFT: CEKOSKBX