Dokumenty

Výročná správa VIC-Velmax, n.o.:

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2018:  Výročná správa_2018

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2017:  Výročná správa_2017

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2016:  Výročná správa_2016

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2015:  Výročná správa_2015

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2014:  Výročná správa_2014 

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2013:   Výročná správa_2013

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie_2012:   Výročná správa_2012