Archeus business bowling 2010

ARCHEUS business Bowling

Vážení účastníci bowlingových stretnutí firiem “ARCHEUS business bowling”,

máme za sebou 1. ročník bowlingových stretnutí firiem “ARCHEUS business bowling”, ktoré pripravilo VIC-Velmax,n.o. v spolupráci s realitnou kanceláriou ARCHEUS reality center, s.r.o. a partnermi iVýchod a Lineas.

Našim cieľom bolo podporiť vznik nových kontaktov a networking v rámci regiónu, ako aj prispieť k rozvoju športu vo firmách.

Termín konania: 2. marec – 14. máj 2010

Prihlásené družstvá: AK-H2O, ALBA, ARCHEUS, DRIM team, GOHR, Kapa Dab, LC Manager, Respect-Slovakia, Spinea, VIC Velmax, Woonerf

Záverečné vyhodnotenie bowlingových stretnutí firiem “ARCHEUS business bowling”:

V celkovom hodnotení družstiev:
1. miesto : Kapa-Dab 4.104 bodov

2. miesto : Respect Slovakia 3.996 bodov
3. miesto : AK – H2O 3.993 bodov

V celkovom hodnotení jednotlivcov:
Najlepší účastník stretnutí (súčet bodov všetkých stretnutí): Ivan Oľha (AK-H2O) 1.480 b.
Najlepší účastník hry (najvyšší poč. bodov v 1 hre): Ondrej Bialko (Respect Slovakia) 227 b.

Priebeh stretnutí ako aj ich výsledky môžete pozrieť tu:
Rozpis stretnutí / Výsledky
FINAL vyhodnotenie
Fotogaléria