Anketa 2017/18

Anketa: Aký bol pre Vás rok 2017 a čo očakávate od roka 2018?

Ing. Radko Lapoš MBA  /  predseda správnej rady VIC-Velmax, n.o

Rok 2017 hodnotím ako úspešný. Aktivity VIC-Velmax smerovali do networkingu a tvorby nových kontaktov. Naďalej pôsobíme ako národný kontaktný bod pre program Erasmus for Young Entrepreneurs, kde podporujeme začínajúcich podnikateľov pri rozbehu ich podnikania, tvorbe medzinárodných kontaktov a prenikaní na medzinárodné trhy. V druhej polovici roka sme pocítili zvýšený záujem o naše služby.
Rok 2018 vidím ako veľkú príležitosť pre tvorbu nových partnerstiev a priestor pre posilnenie našich aktivít. Stále je tu priestor na spoluprácu, silný networking a rozšírovanie našich aktivít tak na regionálnej, národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Prioritou naďalej zostáva podpora mladých a akčných kreatívcov, ako aj podpora rozvojových projektov prispievajúcich k podpore regiónu a zamestnanosti. Verím, že aktivity a partnerstvá, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, budú silným základom pre naplnenie našich cieľov.
Verím, že rok 2018 bude šťastný a úspešný – bude taký, aký si ho spravíme.S nami dokážete viac